De FNLI, het CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) en de Nederlandse Vereniging van Soepfabrikanten (NVS) hebben een ketenafspraak gemaakt om het zoutgehalte in soepen te verlagen. Met deze ketenafspraak willen de partijen bewerkstelligen dat alle soepen en bouillons in 2 jaar een maximum natriumgehalte hebben van 350 mg/100 gr product (na bereiding).

De Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) vindt de ketenafspraak matig ambitieus. Het is een stap in de goede richting. De adviescommissie vindt het toepassen van een maximum gehalte een goed initiatief omdat het duidelijk aangeeft welke producten moeten worden aangepast, maar ook omdat producten die reeds laag in zout zijn door deze maatregel niet worden geraakt.

In het advies wordt benadrukt dat vervolgstappen nodig zijn om in 2020 30% reductie te behalen. Mogelijk zijn er bij soepen juist hogere percentages te behalen, aangezien er in deze categorie geen technologische beperkingen zijn.

De stuurgroep is het eens met de adviescommissie dat de afspraak een belangrijke eerste stap is en dat vervolgstappen richting 2020 nodig zijn.

Inmiddels is een begin gemaakt met het nagaan in welke mate reeds aan de gestelde normen wordt voldaan. Daarna kan worden beoordeeld of er verdergaande stappen nodig zijn.