De FNLI, het CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) en de Nederlandse Vereniging van Sausfabrikanten (NVS) hebben een ketenafspraak gemaakt om het zoutgehalte te verlagen in een aantal rode sauzen (ketchup en curry) en maaltijdsauzen (pastasauzen) met 5-10% (afhankelijk van de subcategorie) in de komende 3,5 jaar (tot juli 2018). Voor geëmulgeerde sauzen, oosterse maaltijdsauzen, sojasauzen en mosterd zijn vooralsnog geen afspraken gemaakt. Deze komen wellicht in een tweede stap aan bod.

De Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) vindt 5-10% reductie een goede eerste stap, maar er zijn meer stappen nodig om de ambitie van het Akkoord in 2020 te behalen. De adviescommissie adviseert over de periode van 2 jaar een gemiddelde reductie van 10% voor de gehele categorie van sauzen, inclusief de geëmulgeerde sauzen.

De stuurgroep is het eens met de adviescommissie dat de afspraak belangrijke eerste stappen zet. De stuurgroep roept de branches op voor alle categorieën een flinke volgende stap te zetten.