In 2011 (2,5 jaar voor het sluiten van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling) heeft de Vereniging van de Nederlandse Groente- en Fruitverwerkende industrie (VIGEF) in samenwerking met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel ( CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel)) en de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) afgesproken dat alle zomergroenten in blik of pot minimaal 25% minder zout zouden gaan bevatten dan daarvoor.

In de herformuleringsmonitor van het RIVM bleek dat de in de afspraak opgenomen categorieën groenteconserven eind 2012 ca. 30% minder zout bevatten.  Ook zijn destijds afspraken gemaakt voor zoutreductie in peulvruchten.

In 2017 is een vervolg afspraak voor groenteconserven in twee delen vastgesteld. Hierbij worden in de periode tot november 2018 in diverse groenteconserven het zoutgehalte nog eens met 15 á 30% (afhankelijk van de soort groente) gereduceerd en zal aan deze groente, voor zover dit al gebeurde, geen of veel minder suiker meer worden toegevoegd. Voor appelmoes is ook een suikerreductie afgesproken.