De FNLI en de Nederlandse vereniging voor Frisdranken, Waters en Sappen (FWS) hebben een ketenbrede afspraak gemaakt om de energie-inname via frisdranken te verlagen. Bij de categorie frisdranken is er keuze in productaanbod voor energierijke en energiearme(re) frisdranken. Er is sprake van een drie sporen afspraak: (1) verhoging van verkoop van energiearme frisdranken en verlaging van verkoop van energierijke frisdranken, (2) het verlagen van de calorieën in bepaalde dranken en (3) het verkleinen van de verpakkingen van de energierijke varianten. 

De Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) achtte zich niet competent om een uitspraak te doen over het marketing deel van de afspraak daar deze geen onderdeel vormt van het Akkoord. Vanwege het ontbreken van inzicht in welk deel van deze Afspraak over productherformulering en/of portiegroottes gaan (beide uitdrukkelijk wel opgenomen in het Akkoord), heeft de WAC zich er alleen over uitgesproken dat ze het driesporenbeleid waardeert.

De stuurgroep is van mening dat de aanpak die de frisdrankensector kiest bijdraagt aan de doelstelling van het Akkoord. De stuurgroep heeft de afspraak van de frisdrankensector overgenomen en heeft de sector aangemoedigd om aan de slag te gaan en daarnaast de WAC van de gevraagde informatie te voorzien.

De frisdrankensector heeft in 2015 afgesproken er voor te zorgen dat de energie-inname via frisdranken in 2020 met 10% is verlaagd. Op 26 januari 2017 tijdens de nationale Voedseltop heeft de frisdrankensector aangekondigd deze reductie te verhogen met 5%.