De FNLI en het CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) hebben in 2016 een ketenafspraak gemaakt om het zoutgehalte in vers vleesbereidingen en -producten te verlagen. Met deze ketenafspraak willen de partijen bewerkstelligen dat in december 2018 het zoutgehalte in gehaktballen/soepballetjes (rauw), braadworst/verse worst/saucijzen (rauw), gekruide vleesreepjes (rauw), slavink/rundervink/blinde vink (rauw) en gegaarde/gepaneerde kip daalt het gemiddelde met 10% is gedaald.

In december 2017 zijn aan deze afspraak maximumnormen voor zoutgehalte in rauwe en gegaarde hamburgers toegevoegd. Per juli 2018  zal in deze producten het zoutgehalte met 10 respectievelijk 15% zijn gedaald.

Om aan het maximum zoutgehalte te voldoen, zal ongeveer de helft van de vers vleesbereidingen en -producten moeten worden aangepast.

De Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) heeft de reductiestappen in de ketenafspraak beoordeeld als matig ambitieus. De WAC acht het mogelijk om de reductiestap van 10% in één jaar uit te voeren of een grotere reductiestap in 2 jaar.

De Stuurgroep vindt het belangrijk dat een eerste stap wordt gezet in zoutreductie van vers vleesbereidingen en –producten en heeft de afspraak vastgesteld.