Het Akkoord Verbetering Productsamenstelling heeft tot doel het verminderen van de gehaltes zout, verzadigd vet en calorieën (suiker en vet) in producten. Dit leidt tot een gezonder productaanbod.

Ondertekening Akkoord Verbetering Productsamenstelling

Het akkoord is ondertekend door de volgende partijen:
• Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel))
• Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie)),
• Koninklijke Horeca Nederland (KHN Koninklijke Horeca Nederland (Koninklijke Horeca Nederland))
• Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties)) en
• Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

In het Akkoord Verbetering Productsamenstelling hebben deze partijen aangegeven hoe zij zich gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, tot en met 2020 inzetten om de doelstellingen te bereiken.
De scope van het akkoord was met name gericht op zout, verzadigd vet en calorieën (suiker en vet) met een bredere ambitie om het productaanbod als geheel gezonder te maken.

Akkoord Verbetering Productsamenstelling partijen

Deze website geeft informatie over de afspraken die de vijf partijen hebben gemaakt om het productaanbod te verbeteren en de voortgang hierin.

Informatie over voeding en gezonde voedselkeuze zijn te vinden op de website van het Voedingscentrum.