Ambities

De partijen hebben ambities opgesteld om het productaanbod qua gehaltes aan zout, verzadigd vet en calorieën (suiker en vet) te verbeteren. Om dit te bereiken heeft het bedrijfsleven voor verschillende productcategorieën ketenafspraken gemaakt.

Ambities

Planning

Elk jaar hebben de vijf partijen samen een werkplan gemaakt. Hierin werd jaarlijks vooraf aangekondigd via het jaarplan welke productgroepen of andere activiteiten in het betreffende jaar zouden worden opgepakt.

Planning