Afspraken

Het bedrijfsleven heeft zelf per productcategorie ketenafspraken om het gehalte aan zout, verzadigd vet en calorieën (suikers en vet) te verlagen in hun producten gemaakt. Alle afspraken zijn op deze website gepubliceerd.

Afspraken

Stapsgewijze aanpak

Stapsgewijze aanpak

Resultaten

De naleving van de werkafspraken per productgroep en de voortgang in de verbetering van de productsamenstelling is jaarlijks in beeld gebracht.

Resultaten

Overzicht per productgroep

Per productgroep zijn de gemaakte afspraken en de behaalde resultaten in te zien.

Overzicht per productgroep

Sectorbrede afspraken

Sectorbrede afspraken