Het bedrijfsleven heeft zelf de verantwoordelijkheid voor de verbetering van de samenstelling van het productaanbod genomen.

  • De partijen hebben voor productcategorieën ketenafspraken ten aanzien van maximale gehaltes voor zout, (verzadigd) vet en suiker en/of calorieën voor een bepaalde periode gemaakt. Elk jaar zijn er nieuwe afspraken gemaakt en bestaande afspraken geëvalueerd en/of bevestigd in de stuurgroep.
  • Retail, producenten en cateraars hanteren de afgesproken maximum gehaltes als criteria voor de eigen productie of inkoop.
  • KHN Koninklijke Horeca Nederland (Koninklijke Horeca Nederland) en Veneca Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties) hebben hun achterban gestimuleerd en geënthousiasmeerd vanuit hun beleid om het aanbod gezonder te maken via inkoop en bij zelfbereide producten en maaltijden. KHN focuste hierbij op haar achterban met het grootste consumentenbereik.

In de werkafspraken is aangegeven wat de doelen zijn, hoe en in welk tijdsbestek die worden bereikt en welke bedrijven zich hieraan gecommitteerd hebben. Voordat het Akkoord Verbetering Productsamenstelling startte had het bedrijfsleven al enkele afspraken in het kader van productverbetering gemaakt, waarvoor ook al resultaten waren geboekt. Deze afspraken zijn door het Akkoord Verbetering Productsamenstelling meegenomen (brood, Goudse kaas, vleeswaren, groenteconserven).