De sectorbrede afspraken en de resultaten hiervan zijn per productcategorie opgenomen.

De sectoren hebben niet voor alle productgroepen tegelijk in 2014 afspraken gemaakt en resultaten geboekt. Dit gebeurde geleidelijk in de periode 2014 – 2020.

In de productgroepen brood, groenteconserven, kaas en vleeswaren zijn middels sectorbrede afspraken vóór 2014 al stappen ondernomen om het zoutgehalte in deze productgroepen en vetgehalte in vleeswaren te verlagen.

Voor de vier genoemde productgroepen zijn destijds de sectorbrede afspraken niet vastgelegd zoals dit onder het akkoord is afgesproken en deze afspraken zijn ook niet door de wetenschappelijke adviescommissie beoordeeld. Desondanks zijn deze inspanningen wel meegenomen in het akkoord.