De FNLI Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) en het CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) hebben een ketenafspraak gemaakt om het zoutgehalte in smeerkaas te verlagen. Een productgroep dat veel door kinderen wordt gegeten. Er zijn twee varianten meegenomen in het voorstel voor een sectorbrede afspraak; regulier en light/30+. Het maximumniveau voor zout in reguliere smeerkaas en in light/30+ smeerkaas is zodanig gesteld dat het gemiddelde zoutgehalte met 5,4% resp. 6,5% afneemt, hiervoor moet ongeveer 40% resp. een derde van producten worden aangepast. Deze reductie wordt gerealiseerd in 3 jaar (aug 2018 - aug 2021).

Vanwege de wijziging in aanpak van de WAC Wetenschappelijke Adviescommissie (Wetenschappelijke Adviescommissie) ten tijde van het indienen van het voorstel voor smeerkaas is dit voorstel niet door de WAC-leden beoordeeld. Het secretariaat van de WAC heeft de voorstellen op hoofdlijnen bekeken en geeft aan dat het om hetzelfde ambitieniveau gaat als eerder ingediende voorstellen. De voorgestelde zoutreductie in smeerkaas is significant en betreft een flink aantal producten, maar het WAC-secretariaat vindt de reductiestap niet hoog en er is geen reden genoemd waarom het traject 3 jaar moet duren. Daarnaast vindt zij het jammer dat er geen norm is gesteld voor verzadigd vet in smeerkaas

De Stuurgroep vindt het belangrijk dat een eerste stap wordt gezet in zoutreductie in smeerkaas. Hiermee worden pieken in zoutgehalte binnen de categorieën aangepakt.