Om de voortgang hierin te volgen en te stimuleren hebben de vijf partijen van het Akkoord een overlegstructuur vastgesteld waarin een bestuurlijk overleg, stuurgroep en doelgroep actief is.

Zoals de naam van het Akkoord aangeeft, ligt de nadruk op de daadwerkelijke verbetering in het productaanbod als het gaat om zout, verzadigd vet en calorieën (suiker, vet). Hiervoor zal het bedrijfsleven zich inzetten. Daarnaast zal de wetenschappelijke adviescommissie het ambitieniveau van de werkafspraken toetsen.

Doe-groep

Wetenschappelijke adviescommissie

Stuurgroep

Bestuurlijk overleg

Organogram