Dit overzicht geeft schematisch de overlegstructuur weer.

Organogam Overlegstructuur