De voortgang van het Akkoord wordt jaarlijks besproken in een bestuurlijk overleg, voorgezeten door de minister van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het bestuurlijk overleg hebben naast de minister de voorzitters van CBLCentraal Bureau Levensmiddelenhandel , FNLIFederatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie , KHNKoninklijke Horeca Nederland en VenecaVereniging Nederlandse Cateringorganisaties zitting.