De voortgang van het Akkoord is jaarlijks besproken in een bestuurlijk overleg, voorgezeten door de bewindspersoon van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het bestuurlijk overleg hebben naast de bewindspersoon de voorzitters van CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel , FNLI Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie , KHN Koninklijke Horeca Nederland en Veneca Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties zitting.