De voortgang van het Akkoord is jaarlijks besproken in een bestuurlijk overleg, voorgezeten door de bewindspersoon van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). In het bestuurlijk overleg hebben naast de bewindspersoon de voorzitters van CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel), FNLI Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie), KHN Koninklijke Horeca Nederland (Koninklijke Horeca Nederland) en Veneca Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties) zitting.