In de doe-groep werd de praktische uitvoering van het akkoord gecoördineerd.

Aan de doe-groep namen vertegenwoordigers van partijen deel als vaste leden. De doe-groep coördineerde de monitoring en communicatie.