De FNLI Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) en het CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) hebben een ketenafspraak gemaakt om het suiker en zoutgehalte in ontbijtgranen te verlagen. Een productgroep dat veel door kinderen wordt gegeten. De productgroep ontbijtgranen is onderverdeeld in flakes (basis en specials), gepofte en geëxtrudeerde producten en krokante muesli. In anderhalf jaar zal het gemiddelde suikergehalte in flakes en gepofte/geëxtrudeerde producten met 10% worden gereduceerd en in krokante muesli met bijna 13%. Het gemiddelde zoutgehalte wordt alleen in flakes gereduceerd, met 13,4%.

Vanwege de wijziging in aanpak van de WAC Wetenschappelijke Adviescommissie (Wetenschappelijke Adviescommissie) ten tijde van het indienen van het voorstel voor ontbijtgranen is dit voorstel niet door de WAC-leden beoordeeld. Het secretariaat van de WAC heeft de voorstellen op hoofdlijnen bekeken en geeft aan dat het om hetzelfde ambitieniveau gaat als eerder ingediende voorstellen. Het is goed dat er maximumnormen voor suiker én zout zijn voorgesteld. De keuze voor afleiden van de reductiestappen zijn niet onderbouwd en de uitleg en onderbouwing bij productkeuzes missen.

De Stuurgroep vindt het belangrijk dat een eerste stap wordt gezet in suiker- en zoutreductie in ontbijtgranen. Hiermee worden pieken in suiker- en zoutgehalte binnen de categorieën aangepakt.