De FNLI Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) en het CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) hebben met diverse producenten van vleesvervangers een ketenbrede afspraak gemaakt om zout in vleesvervangers te verlagen. 

Onder de ketenbrede afspraak voor vleesvervangers vallen producten die vleesproducten, vleesbereidingen en vleesconserven vervangen die bij de warme maaltijd worden geconsumeerd. Ook enkele hybrideproducten vallen hieronder. Producten die (bijna) geheel uit kaas bestaan en producten die spekjes vervangen zijn niet meegenomen. 
In de afspraak wordt een maximum zoutgehalte van 1,53 gram per 100 gram gesteld, waar door het gemiddelde zoutgehalte met 5% daalt. De deadline voor de afspraak is januari 2022. De stuurgroep heeft de ketenbrede afspraak vastgesteld.