De FNLI Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) en het CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) hebben samen met de Nederlandse Vereniging van Consumptie-ijs fabrikanten een ketenbrede afspraak gemaakt om de calorieën in consumptie-ijs te verlagen.

Onder de ketenbrede afspraak voor consumptie-ijs vallen sorbetijs basis, schepijs basis, schepijs specialty en handijs (per portie verpakt). In de afspraak wordt voor sorbetijs basis een maximum gesteld van 100 kcal/100 ml, dit leidt tot een gemiddelde reductie in kcalorieën van 6%. Voor schepijs basis wordt een maximum gesteld van 200 kcal/100 ml, wat leidt tot een gemiddelde reductie in kcalorieën van 4%. Het maximum aantal kcalorieën voor schepijs speciality is gezet op 250 kcal/100 ml, wat leidt tot een gemiddelde reductie in kcalorieën van 7%. Voor de handijsjes gaat het om een verkleining van de portie, waarbij het maximum is gezet op 250 kcal/portie. Dit komt uit op een gemiddelde reductie in kcalorieën van 6%. De deadline voor de afspraak is 1 juni 2023. 
 
De stuurgroep heeft de afspraak vastgesteld.