RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu): Impactschatting akkoord verbetering productsamenstelling 2014-2020

Het Ministerie van  Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  ) heeft vanaf 2014 afspraken gemaakt met de voedingsindustrie om ervoor te zorgen dat Nederlanders minder zout, verzadigd vet en calorieën (suiker en vet) via hun voedsel binnenkrijgen.

Het RIVM onderzocht meerdere keren het geschatte effect van de afspraken in dit Akkoord Verbetering Productsamenstelling . Uit dit onderzoek blijkt dat fabrikanten kleine stappen hebben gezet om producten minder zout en suiker te laten bevatten, maar dat consumenten er nog steeds (te) veel van binnenkrijgen. Er had meer kunnen worden bereikt als voor meer producten ambitieuzere afspraken gemaakt waren.