De FNLI, het CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) hebben een ketenafspraak gemaakt om de hoeveelheid toegevoegd suiker in zuivelproducten te verlagen. Voor verschillende productcategorieën als vla, pudding/mousse, yoghurt, kwark en zuiveldranken zijn hiervoor maximum normen vastgesteld. De normen zullen in 3 jaar zijn doorgevoerd.

De Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) vindt de reductiestap in combinatie met de termijn van 3 jaar om deze stap te maken matig ambitieus. Wel is de adviescommissie positief over het aantal producten dat wordt aangepast en de grondigheid van de onderbouwing.

De stuurgroep heeft de voorstellen zoals ingediend overgenomen. De termijn van drie jaar om dit voorstel te realiseren, lijkt de stuurgroep nodig gezien het grote aantal producten dat moet worden aangepast en de inspanning die dit vraagt van bedrijven.