ONLY AVAILABLE IN DUTCH

De sectorbrede afspraken en de resultaten hiervan zijn per productcategorie opgenomen.

De sectorbrede afspraken en de resultaten hiervan zijn per productcategorie opgenomen.

De sectoren hebben niet voor alle productgroepen tegelijk in 2014 afspraken gemaakt en resultaten geboekt. Dit gebeurt geleidelijk in de periode 2014 – 2020. Bovendien zullen veel afspraken stapsgewijs uitgevoerd worden. Zodra afspraken en vervolgens resultaten beschikbaar zijn, wordt dit opgenomen op deze website.

In de productgroepen brood, groenteconserven, kaas en vleeswaren zijn middels sectorbrede afspraken vóór 2014, dus voor het akkoord is gesloten, al stappen ondernomen om het zoutgehalte in deze productgroepen en vetgehalte in vleeswaren te verlagen. In de monitoring uitgevoerd door het RIVM en door de NVWA zijn deze reducties ook geconstateerd.

Voor de vier genoemde productgroepen zijn destijds de sectorbrede afspraken niet vastgelegd zoals dit onder het akkoord is afgesproken en zijn deze afspraken niet door de wetenschappelijke adviescommissie beoordeeld. Desondanks worden deze inspanningen wel meegenomen in het akkoord.