De FNLI Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie ) en het CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel ) hebben een ketenafspraak gemaakt om het suiker in jam en extra jam te verlagen naar het wettelijk vastgesteld minimum. 

In de EU Europese unie (Europese unie) richtlijn 2001/113/EG is een gereserveerde aanduiding voor jam (en extra jam) opgenomen met een minimum suikergehalte. Op basis van deze richtlijn is in het Nederlandse Warenwetbesluit Verduurzaamde Vruchtenproducten een minimum suikergehalte van 55% opgenomen. 

Met de afspraak voor suikerreductie in jam zullen de deelnemende bedrijven vóór 1 juni 2019 toewerken naar dit minimum van 55% suiker in (extra) jam.