De FNLI Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) en het CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) hebben een ketenafspraak gemaakt om het suiker in jam en extra jam te verlagen naar het wettelijk vastgesteld minimum. 

In de EU Europese unie (Europese unie) richtlijn 2001/113/EG is een gereserveerde aanduiding voor jam (en extra jam) opgenomen met een minimum suikergehalte. Op basis van deze richtlijn is in het Nederlandse Warenwetbesluit Verduurzaamde Vruchtenproducten een minimum suikergehalte van 55% opgenomen. 

Met de afspraak voor suikerreductie in jam zullen de deelnemende bedrijven vóór 1 juni 2019 toewerken naar dit minimum van 55% suiker in (extra) jam.