Aanvullende advies WAC Wetenschappelijke Adviescommissie december 2017