Aanvullende advies WACWetenschappelijke Adviescommissie december 2017