Aanvullende advies WAC Wetenschappelijke Adviescommissie (Wetenschappelijke Adviescommissie) december 2017