Persbericht BCL en VNV Vereniging van de Nederlandse Vleeswarenindustrie (Vereniging van de Nederlandse Vleeswarenindustrie) reductie zout en vet in vleeswaren d.d. 9 december 2015