150619 antwoorden op vragen WAC Wetenschappelijke Adviescommissie (Wetenschappelijke Adviescommissie) mbt zuivel(1)