150619 antwoorden op vragen WAC Wetenschappelijke Adviescommissie mbt zuivel(1)