De FNLI Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) en de Nederlandse vereniging voor Frisdranken, Waters en Sappen (FWS Nederlandse vereniging voor Frisdranken, Waters en Sappen (Nederlandse vereniging voor Frisdranken, Waters en Sappen)) hebben afgesproken om de energie-inname via frisdranken te verlagen. Dit wordt gerealiseerd door (1) verhoging van verkoop van energiearme frisdranken en waters en verlaging van verkoop van energierijke frisdranken, (2) het verlagen van de calorieën in bepaalde dranken, (3) het verkleinen van de verpakkingen van de energierijke varianten of (4) innovatie.

De frisdrankensector heeft in 2015 afgesproken er voor te zorgen dat de energie-inname via frisdranken in 2020 met 10% is verlaagd. Op 26 januari 2017 tijdens de nationale Voedseltop heeft de frisdrankensector aangekondigd deze reductie te verhogen met 5%.
In het Nationaal Preventieakkoord heeft de frisdrankensector aangekondigd dit percentage te verhogen naar 25% in 2020 en 30% in 2025. De ketenbrede afspraak hiervoor is in september 2019 door de stuurgroep vastgesteld.

De supermarkten hebben afgesproken om het gemiddelde suikergehalte in ice tea, siropen en vruchtendrink in hun eigen merken met 10% te verlagen in september 2021 met 10%. De stuurgroep heeft de ketenbrede afspraak hierover in september 2019 vastgesteld.