In 2011 (2,5 jaar voor het sluiten van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling) heeft de Vereniging van de Nederlandse Groente- en Fruitverwerkende industrie (VIGEF Nederlandse Groente- en Fruitverwerkende industrie (Nederlandse Groente- en Fruitverwerkende industrie)) in samenwerking met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel)) en de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie)) afgesproken dat alle zomergroenten in blik of pot minimaal 25% minder zout zouden gaan bevatten dan daarvoor.
In de herformuleringsmonitor van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  bleek dat de in de afspraak opgenomen categorieën groenteconserven eind 2012 ca. 30% minder zout bevatten. Ook zijn destijds afspraken gemaakt voor zoutreductie in peulvruchten.

In 2017 is een vervolg afspraak voor groenteconserven in twee delen vastgesteld. Hierbij worden in de periode tot november 2018 in diverse groenteconserven het zoutgehalte nog eens met 15 á 30% (afhankelijk van de soort groente) gereduceerd en zal aan deze groente, voor zover dit al gebeurde, geen of veel minder suiker meer worden toegevoegd. Voor appelmoes is ook een suikerreductie afgesproken.
In 2020 is in een vervolg afspraak voor de overige groenteconserven een zoutverlaging vastgesteld. Daarnaast is in deze afspraak ook een vervolg op suikerverlaging in appelmoes en enkele soorten compote opgenomen.

De stuurgroep heeft de voorstellen vastgesteld.