De FNLI Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie), het CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) en de Vereniging voor de bakkerij- en zoetwarenindustrie (VBZ Vereniging voor de bakkerij- en zoetwarenindustrie (Vereniging voor de bakkerij- en zoetwarenindustrie)) hebben een ketenafspraak gemaakt om het zoutgehalte in de meest geconsumeerde hartige droge snacks te verlagen. Met deze ketenafspraak willen de partijen bewerkstelligen dat eind 2018 de aardappelchips naturel een maximum natriumgehalte hebben van 480 mg/100g, aardappelchips paprika 560 mg/100g, stapelchips 720 mg/100g, gecoate noten 840 mg/100g en noten en notenmixen 480 mg/100 gr product. Om aan dit maximum te voldoen zal bijna de helft van de aardappelchips naturel moeten worden aangepast. Bij paprika is het meer dan de helft. Van de gecoate noten zal iets minder dan de helft in zout worden verlaagd, terwijl van de gezouten noten en notenmixen er ca. een derde zal moeten worden aangepast.

De Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC Wetenschappelijke Adviescommissie (Wetenschappelijke Adviescommissie)) vindt de ketenafspraak matig ambitieus. De mate van reductie is als goed beoordeeld. Er wordt een duidelijke norm gesteld voor de betreffende categorieën. De adviescommissie vindt dat er maar voor een beperkt deel van de hartige droge snacks een maximumnorm is gesteld en verwacht van de sector voor meer categorieën een maximumnorm.

De Stuurgroep vindt het belangrijk dat een eerste stap wordt gezet in zoutreductie van hartige droge snacks. Hiermee worden pieken in zoutgehalte binnen de categorieën aangepakt, daarna wordt gekeken naar vervolgstappen.