De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO Nederlandse Zuivel Organisatie (Nederlandse Zuivel Organisatie)) heeft zich tussen 2007 en 2010 ingezet om het zoutgehalte in generieke Goudse 48+ kaas te verlagen.

Het zoutgehalte is in deze periode met 14% afgenomen. Goudse 48+ kaas is de meest gegeten en geproduceerde kaas in Nederland.

Sindsdien is gewerkt aan een verdere zoutverlaging in Goudse kaas van 10% in 2015. Volgens de monitoring zoals uitgevoerd in 2013 door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) was er een totale verlaging van 24% in Goudse Kaas ten opzichte van de nulmeting. De Nederlandse Zuivel Organisatie heeft dat later gecorrigeerd via een eigen meting tot 22%.