De FNLI Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie), het CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) en de Vereniging voor Bakkerij- en Zoetwarenindustrie ( VBZ Vereniging voor de bakkerij- en zoetwarenindustrie (Vereniging voor de bakkerij- en zoetwarenindustrie)) hebben gezamenlijk een voorstel ingediend om de maximale hoeveelheid verzadigd vet in cakes op basis van margarine te verlagen. De norm zal ertoe leiden dat de gemiddelde hoeveelheid verzadigd vet in margarine cakes 7% zal verminderen, en er in 44% van de cakes aanpassingen in de receptuur moeten worden aangebracht.

De Wetenschappelijke Adviescommissie ( WAC Wetenschappelijke Adviescommissie (Wetenschappelijke Adviescommissie)) vond de manier waarop de keuze van producten is beschreven goed maar vond de inhoudelijke onderbouwing van de uiteindelijke keuze matig. Het inzicht in de huidige samenstelling is goed, al ontbreekt informatie over enkelvoudig en/of meervoudig onverzadigd vet. Hoewel de beschrijving van de mate van reductie positief wordt beoordeeld, vindt de WAC de uiteindelijke mate van reductie matig. Er zijn grotere stappen wenselijk.

De Stuurgroep heeft gesteld dat het goed zou zijn als de betrokken sector hiermee aan de slag gaat. Omdat het een klein gedeelte betreft van de categorie koek en banket vraagt de Stuurgroep aan de sector te kijken naar afspraken voor meerdere producten binnen de categorie koek en banket.