De FNLI Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie), het CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) en de branchevereniging voor sauzen Culinara NL hebben in 2014 een ketenafspraak gemaakt om het zoutgehalte te verlagen in een aantal rode sauzen (ketchup en curry) en maaltijdsauzen (pastasauzen) met 5-10% (afhankelijk van de subcategorie). Per 1 juli moeten de producten aan de gestelde maximumnormen voldoen.

Eind 2018 is er een nieuwe afspraak gemaakt; vanaf 1 januari 2019 wordt in 2 jaar het gemiddelde suikergehalte in ketchup met 10% verlaagd en het gemiddelde zoutgehalte van knoflooksaus met 5%.

De Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC Wetenschappelijke Adviescommissie (Wetenschappelijke Adviescommissie)) heeft de afspraak uit 2014 getoetst aan de ambities van het Akkoord en vindt 5-10% reductie een goede eerste stap, maar er zijn meer stappen nodig om de ambitie van het Akkoord in 2020 te behalen. Vanwege de wijziging in aanpak van de WAC ten tijde van het indienen van de afspraak eind 2018 is dit voorstel niet door de WAC-leden getoetst.

 De Stuurgroep vindt het belangrijk dat de voorgestelde reductiestappen worden gezet in sauzen. Hiermee worden pieken in suiker- en zoutgehalte binnen de categorieën aangepakt.