De FNLI Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) en het CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) hebben in 2016 een ketenafspraak gemaakt om het zoutgehalte in vers vleesbereidingen en -producten te verlagen. Met deze ketenafspraak zal het gemiddelde zoutgehalte in gehaktballen/soepballetjes (rauw), braadworst/verse worst/saucijzen (rauw), gekruide vleesreepjes (rauw), slavink/rundervink/blinde vink (rauw) en gegaarde/gepaneerde kip met 10% zijn gedaald.

In december 2017 zijn aan deze afspraak maximumnormen voor zoutgehalte in rauwe en gegaarde hamburgers toegevoegd. Per juli 2018 zal in deze producten het zoutgehalte met 10 respectievelijk 15% zijn gedaald. Vervolgens is daar in september 2020 een afspraak voor gegaarde braadworst/verse worst/saucijzen bijgekomen. Per april 2022 zal in deze producten het zoutgehalte met 10% zijn gedaald. Ook is in september 2020 een maximum gehalte voor natrium (515 mg/100 g) vastgesteld voor gegaarde en rauwe gevulde kipproducten, welke ook per april bereikt dient te worden. 

Om aan het maximum zoutgehalte te voldoen, zal ongeveer de helft van de vers vleesbereidingen en -producten moeten worden aangepast.

De Wetenschappelijke Adviescommissie ( WAC Wetenschappelijke Adviescommissie (Wetenschappelijke Adviescommissie)) heeft de reductiestappen in de ketenafspraak beoordeeld als matig ambitieus. De WAC acht het mogelijk om de reductiestap van 10% in één jaar uit te voeren of een grotere reductiestap in 2 jaar.

De Stuurgroep vindt het belangrijk dat een eerste stap wordt gezet in zoutreductie van vers vleesbereidingen en –producten en heeft de afspraak vastgesteld.