De FNLI Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) en het CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) hebben een ketenafspraak gemaakt om het zoutgehalte in vleesconserven te verlagen. Met deze ketenafspraak willen de partijen bewerkstelligen dat in juni 2018 vleesproducten in opgiet een maximum natriumgehalte hebben van 760 mg/100g, rookworst 892 mg/100g, ragoutachtigen 400 mg/100g en vleeswaren in blik de maximumnormen volgen zoals eerder voor vleeswaren zijn vastgesteld door de sector. Er zijn geen maximumnormen in de afspraak opgenomen voor verlaging van het verzadigd vetgehalte in vleesproducten in opgiet, rookworst en ragoutachtigen. Voor vleeswaren in blik worden dezelfde maximumnormen voor verzadigd vet gesteld als eerder al voor vleeswaren.

Om aan het maximum zoutgehalte te voldoen zal ongeveer tweederde van de vleesproducten in opgiet, rookworst en ragoutachtigen moeten worden aangepast.

De Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC Wetenschappelijke Adviescommissie (Wetenschappelijke Adviescommissie)) heeft de mate van reductie in de ketenafspraak beoordeeld als matig tot goed.

De Stuurgroep vindt het belangrijk dat een eerste stap wordt gezet in zoutreductie van vleesconserven. Hiermee worden pieken in zoutgehalte binnen de categorieën aangepakt, daarna kan worden gekeken naar vervolgstappen.