De FNLI Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie), het CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO Nederlandse Zuivel Organisatie (Nederlandse Zuivel Organisatie)) hebben in 2015 een ketenafspraak gemaakt om de hoeveelheid toegevoegd suiker in zuivelproducten te verlagen. In september 2019 is een nieuwe afspraak gemaakt om de suikerreductie verder door te voeren.

Met de afspraak in 2015 werden voor verschillende productcategorieën als vla, pudding/mousse, yoghurt, kwark en zuiveldranken maximum normen vastgesteld. Daardoor zou het gemiddelde toegevoegd suikergehalte in 3 jaar met 5% dalen. In september 2019 zijn deze normen aangescherpt. In twee jaar tijd zullen de nieuwe normen voor toegevoegd suiker verder gereduceerd zijn. Daarmee daalt het toegevoegd suikergehalte verder met gemiddeld 10%.

De stuurgroep heeft de voorstellen vastgesteld.